ترک آرمه استاندارد

1-7 از 7

شرکت ترک آرمه استاندارد

با توجه به استفاده شرکت ترک آرمه استاندارد از ورق های اکرولیک اروپایی از عدم لکه برداری آب روی ورق محصولات زیبای خود مطمئن بوده و همچنین توسط برد و یا کلیدهای مخصوص تنظیم گرمای آب به سادگی میتوانید از تمامی امکانات این محصولات استفاده نمایید. کلیه مدل های جکوزی دارای شاسی های استیل محافظ جان می باشند.